Workflow

W Dual Dental Clinic współgrają wiedza, innowacja i technologia, tak aby zapewnić doskonałą opiekę stomatologiczną dla najbardziej wymagających pacjentów.
„Pełna digitalizacja sprawia, że pracujemy z Wirtualnym Pacjentem, a co za tym idzie – mamy pełną kontrolę nad efektami leczenia”.

Digitalizacja w stomatologii: cyfrowe planowanie to przewidywanie wyników pracy a co za tym idzie – ryzyko powikłań jest zminimalizowane.

Postęp technologiczny stale wprowadza nowe rozwiązania do dziedziny protetyki i implantologii, są one na bieżąco integrowane do protokołów pracy w klinice Dual Dental. Od cyfrowego sposobu pobierania obrazu uzębienia, planowania toru wprowadzania implantów czy projektowania nowego uzupełnienia na wirtualnym obrazie twarzy pacjenta, technologia cyfrowa pozwala na w pełni kontrolowane leczenie, reprezentuje również nowy krok do holistycznego podejścia w stomatologii.

 

Dzięki nowym technologiom pobierany jest skan głowy pacjenta w stosunku do linii uśmiechu bez względu na możliwie występującą asymetrię. Dane są przekazywane 1:1 w odpowiedniej pozycji do programów i zestawiane z twarzą pacjenta – tak tworzony jest Wirtualny Pacjent (model zgryzu w STL + tomograf CBCT twarzoczaszki + skan twarzy 3D) w klinice DUAL Dental. Usyskany obraz 3D służy lekarzom do szerokich zastosowań diagnostycznych i zabiegowych. Praca lekarza nad nowymi zębami jeszcze nigdy nie była bliższa pracy programisty.  Prace są sto procent przewidywalne, zaplanowane.

Obraz Wirtualnego Pacjenta to odpowiedź na wyzwania, z którymi stomatolodzy zmagają się od wielu lat. Został stworzony do uzyskiwania i zarządzania wszystkimi informacjami pacjenta potrzebnymi do cyfrowej diagnozy i zabiegów.

To planowanie integrujące tomograf wiązki stożkowej, skaner twarzy 3D oraz skaner wewnątrzustny tworząc narzędzie do  tworzenia pozabiegowych uzupełnień nawet przed samym zabiegiem.

Analiza potrzeb pacjenta polega na wnikliwym studiowaniu zastałej sytuacji uzębienia z wykorzystaniem łuków twarzowych, artykulatorów i programów do cyfrowej diagnostyki zgryzu przez zespół lekarz-technik. Wspólnie analizowane są wzorce żucia, pozycja żuchwy, wysokość zwarcia a następnie planowane są zmiany dla poprawy funkcji i estetyki. Dzięki tak bliskiej codziennej współpracy lekarz-technik można zaplanować idealne rozwiązanie protetyczne „szyte na miarę”. Takie odbudowy wykonane wg. innowacyjnych procedur DUAL Dental Clinic gwarantują nie tylko piękno każdej pracy protetycznej, ale przede wszystkim funkcję, komfort oraz nieprzeciętną długotrwałość.

Cel: Planowanie przewidywalnego zabiegu

Po otrzymaniu Wirtualnego Pacjenta, cyfrowa analiza nie zna granic. Możliwe jest wyprodukowanie różnych rozwiązanń protetycznych takich jak tymczasowe i finalne uzupełnienia, modele, szablony chirurgiczne, szyny ortodontyczne, jednorazowe alignery itd.