Implantoprotetyka

Przewaga leczenia implantoprotetycznego w DUAL Dental Clinic leży w zaawansowanej technologii, doświadczeniu chirurgów oraz doskonałości użytych materiałów.

Dzięki stosowaniu jednego z najbardziej zaawansowanych systemów implantologicznych na świecie – Straumann, klinika Dual Dental wykonuje wszystkie odbudowy implantoprotetyczne, od pojedynczego braku zębowego po pełne rekonstrukcje na implantach. System ten oferuje chirurgom pełny protokół postępowania w każdych warunkach klinicznych.

Przykliniczne laboratorium Dual Lab, w ścisłej współpracy z chirurgami kliniki, projektuje dla pacjentów indywidualne łączniki protetyczne – jest to niezwykle ważne, gdyż poprawnie zaprojektowany łącznik ma bezpośredni wpływ na estetyczny efekt uzupełnienia. W klinice Dual Dental nie stosuje się zwykłych standardowych łączników, których użycie w większości przypadków jest niewystarczająco dobrym rozwiązaniem. W laboratorium Dual Labkażdy łącznik jest indywidualnie zaprojektowany w oparciu o cyfrowy projekt końcowy. To oznacza, że nie ma dwóch identycznych łączników na świecie i praca jest w 100% dopasowana do pacjenta.

Każda praca jest precyzyjnie przygotowywana przez techników dentystycznych Dual Lab w oparciu o ich wieloletnie doświadczenie, umiejętności i wysokie poczucie estetyki. Prace są charakteryzowane w najdrobniejszych szczegółach.

Więcej: Laboratorium